Logo Penzion Sedlec

Penzion SEDLEC s.r.o., Kutná Hora

English Deutsch Italiano Français Espanol další ...

Penzion SEDLEC se nachází ve čtvrti Sedlec historického města Kutná Hora blízko železniční stanice Kutná Hora hlavní nádraží.

Kapacita penzionu

V penzionu je 27 jedno, dvou a třílůžkových pokojů, s celkovou kapacitou 60 míst s možností přistýlky.

Společnost provozuje pouze dlouhodobé ubytování.

Vybavení penzionu

Většina pokojů má vlastní sociální zařízení, pro ostatní je sociální zařízení společné. Hostům je k dispozici kuchyňka, společenská místnost s televizí, wifi signál s připojením na internet, výtah, venkovní parkoviště a ohniště. Penzion je částečně bezbariérový.

Hosté si mohou zahrát "drážní basketbal" na zahradě penzionu.

Od jara do léta zpívají v okolí penzionu slavíci.

Koho zajímají sluneční hodiny, může si prohlédnout čtvery podle návrhu Ing. Noska.

Kontakt

Penzion Sedlec s.r.o.
K Nádraží 284
284 03   Kutná Hora
    Mapa:

Informace pro hosty

1) Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

2) V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

3) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

Ochrana osobních údajů

Společnost Penzion Sedlec s.r.o., IČO: 08735221, se sídlem V Zákoutí 268, Karlov, 284 01 Kutná Hora („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Za účelem evidence rezervací a evidence ubytovaných osob jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: počátek a konec ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, datum narození, kontaktní telefon a e-mail , a to na základě plnění smlouvy o ubytování (včetně rezervace) a na základě zákonné povinnosti dle zákona  č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a na základě plnění smlouvy o ubytování. Údaje jsou získané od subjektu údajů nebo objednavatele.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Subjekt/kategorie příjemců, kterým mohou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny jsou pouze zaměstnanci společnosti spravující agendu recepce a dále účetní spravující agendu společnosti.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu stanovenou v zákoně, tj. 6 let od posledního zápisu v evidenční knize. Ostatní údaje jako je telefon a e-mail bude zpracovávat z důvodu plnění smlouvy (rezervace/ubytování a uplatňování práv vyplývajících z této činnosti, např. náhrada škody apod.) po dobu 1 roku. V případě následných uplatňovaných práv se doba prodlužuje až do doby dořešení této záležitosti či doby stanovené v rozhodnutí o řízení.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Subjekt údajů může uplatnit některé z těchto práv tímto způsobem:

Na recepci Penzionu Sedlec, K Nádraží 284, 284 03 Kutná Hora bude ověřena totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude převzata žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům. Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Chce-li subjekt údajů podat žádost elektronicky, zašle ji e-mailem na adresu zorokuncak@gmail.com s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána. Nebo ji zašle ze své datové schránky do datové schránky: 5shisex Uvede do ní: Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, O výkon jakého práva žádá, Kam má být Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály zaslány a Telefon pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu.

V případě, že vzniknou pochyby o totožnosti žadatele, jsme oprávněni požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Správce neposkytuje osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Kontaktní údaje Správce

Zoroslav Kunčák

V Zákoutí 268

284 01 Kutná Hora

IČ: 08735221